Ábelová

Počet obyvateľov
229
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
511226
Okres