Smolnícka Huta

Počet obyvateľov
486
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
543551
Kraj
Okres