Kecerovce

Počet obyvateľov
3580
Podiel rómskych obyvateľov
od 91% do 100%
Kód obce
521523
Kraj