Uhorské

Počet obyvateľov
517
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
511978
Okres