Kežmarok

Počet obyvateľov
15808
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
523585
Okres