Buzica

Počet obyvateľov
1186
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
521264
Kraj