Jovsa

Počet obyvateľov
824
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
522562
Kraj
Okres