Svinia

Počet obyvateľov
2285
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
525171
Okres