Svätoplukovo

Počet obyvateľov
1355
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
555991
Kraj
Okres