Trnava

Počet obyvateľov
63931
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
506745
Kraj
Okres