Krížová Ves

Počet obyvateľov
2223
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
523607
Okres