Mirkovce

Počet obyvateľov
1344
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
524883
Okres