Čabalovce

Počet obyvateľov
347
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
520098
Okres