Beniakovce

Počet obyvateľov
783
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
521175
Kraj