Prievidza

Počet obyvateľov
45927
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
513881
Okres