Zemianske Sady

Počet obyvateľov
855
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
504181
Kraj
Okres