Podunajské Biskupice

Počet obyvateľov
24283
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
529311
Okres