Čeľovce

Počet obyvateľov
553
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
528242
Kraj
Okres