Malý Slavkov

Počet obyvateľov
1109
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
581241
Okres