Cernina

Počet obyvateľov
580
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
527211
Okres