Holíč

Počet obyvateľov
10898
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
504378
Kraj
Okres