Kristy

Počet obyvateľov
304
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
522678
Kraj
Okres