Háj

Počet obyvateľov
260
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
518123
Kraj