Nová Lesná

Počet obyvateľov
1532
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
523763
Okres