Chyžné

Počet obyvateľov
421
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
525774
Okres