Kamenín

Počet obyvateľov
1571
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
503240
Kraj
Okres