Ladce

Počet obyvateľov
2555
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
513296
Okres