Radzovce

Počet obyvateľov
1616
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
511790
Okres