Vikartovce

Počet obyvateľov
1863
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
524034
Okres