Rejdová

Počet obyvateľov
744
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
526134
Kraj
Okres