Jelka

Počet obyvateľov
4080
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
503835
Kraj
Okres