Krásny Brod

Počet obyvateľov
477
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
520411
Okres