Turčok

Počet obyvateľov
284
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
526321
Okres