Žirany

Počet obyvateľov
1350
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
500992
Kraj
Okres