Podrečany

Počet obyvateľov
525
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
511749
Okres