Fričovce

Počet obyvateľov
1148
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
524409
Okres