Šarišské Čierne

Počet obyvateľov
309
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
519847
Okres