Sládkovičovo

Počet obyvateľov
5403
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
504017
Kraj
Okres