Žbince

Počet obyvateľov
1011
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
523372
Kraj
Okres