Lozorno

Počet obyvateľov
3103
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
508055
Okres