Púchov

Počet obyvateľov
17664
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
513610
Okres