Západ

Počet obyvateľov
39848
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
598224
Kraj
Okres