Šarišské Michaľany

Počet obyvateľov
2803
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
525235
Okres