Kružlová

Počet obyvateľov
698
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
527483
Okres