Debraď

Počet obyvateľov
401
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
521329
Kraj