Čakajovce

Počet obyvateľov
1180
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
500101
Kraj
Okres