Víťaz

Počet obyvateľov
2027
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
525413
Okres