Nižný Komárnik

Počet obyvateľov
183
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
527653
Okres