Nižný Slavkov

Počet obyvateľov
862
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
524921
Okres