Sobrance

Počet obyvateľov
5902
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
523089
Kraj
Okres